หน้าหลัก / หลักสูตรที่เปิดสอน / ดาวน์โหลดไฟล์ / รักการอ่าน / ห้องเรียนออนไลน์ (LMS) / Center (MIS) / สมัครเรียนออนไลน์

คลังเอกสารฝ่ายนโยบายและแผน


เลขที่เอกสาร ชื่อไฟล์ ขนาด วันที่
- แผนปฏิบัติการปี 61 แบบใหม่พร้อมพิมพ์ 1.44 MB เมื่อ 20 ก.ค. 2561 15:15:21 น.
- SAR สถานศึกษาปี 2560 1.64 MB เมื่อ 20 มิ.ย. 2561 11:11:34 น.
- แบบเก็บข้อมูลของสาขาเพื่อทำ SAR ตามมาตรฐานสถานศึกษา 267.45 KB เมื่อ 12 ก.ย. 2560 10:35:12 น.
- มาตรฐานสถานศึกษา 2560 407.64 KB เมื่อ 01 ก.ย. 2560 15:40:40 น.
- ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 2560 764.91 KB เมื่อ 01 ก.ย. 2560 15:37:04 น.
- แผนปฏิบัติการ 2560 703.28 KB เมื่อ 01 ก.ย. 2560 15:35:16 น.
- SAR 2559 1.63 MB เมื่อ 01 ก.ย. 2560 15:34:22 น.
- แผนพัฒนา 2560-2562 1.37 MB เมื่อ 01 ก.ย. 2560 15:33:58 น.

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 211 ถนนมิตรภาพ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

info@pctc.ac.th 0-4341-4199, 0-4341-5319

Copyright © 2017 Phon Commercial and Tecnical College