วันที่ 23 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จัดกิจกรรม บายศรี สู่ขวัญ รับน้องใหม่ ในโครงการ "อ้ายฮัก น้องแพง"


กำหนดการ
ณ ธรรมศาลาแพทย์หญิงเพ็ญแข  ชนะวงศ์ (ศาลาญี่ปุ่น)


 
เวลา 12.50 น. นักเรียนนักศึกษาพร้อมกันที่ธรรมศาลา
เวลา 13.15 น. พ่อพราหม์เดินทางมาถึง
เวลา 13.20 น. เริ่มพิธีการ บายศรี สู่ขวัญ
เวลา 13.50 น. ผูกแขนนักเรียนนักศึกษา และร่วมกันถ่ายรูป
เวลา 14.20 น. เสร็จพิธี

 

ข่าวสาร / อัพเดท