สโมสรฟุตบอลขอนแก่น เอฟซี ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น


สโมสรฟุตบอลขอนแก่น เอฟซี ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่
จัดฝึกอบรมทักษะฟุตบอล และอบรมผู้ตัดสิน
ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559
สโมสรฟุตบอลขอนแก่น เอฟซี ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมทักษะฟุตบอล และอบรมผู้ตัดสิน
1. เยาวชนที่จะเข้าร่วมอบรม เอกสารที่จะต้องเตรียม (ผู้เข้าร่วมอบรมกรุณาให้เตรียมเอกสาร) วิทยากรจากสโมสรขอนแก่น เอฟซี อ.พิเชษฐ์ สุโพธิ์เมือง
     - สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน หรือ สูจิบัตร อย่างใดอย่างหนึ่ง
     - ลงทะเบียน เวลา 08-30 น.

2. ผู้เข้าร่วมอบรมผู้ตัดสิน เอกสารที่จะต้องเตรียม 
     - สำเนาบัตรประชาชน
     - ลงทะเบียน เวลา 08-30 น.

ข่าวสาร / อัพเดท