หน้าหลัก / หลักสูตรที่เปิดสอน / ดาวน์โหลดไฟล์ / รักการอ่าน / ห้องเรียนออนไลน์ (LMS) / Center (MIS) / สมัครเรียนออนไลน์

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ณ อำเภอพล


ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ กำลังเร่งปรับภูมิทัศน์เพิ่มเติมและก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 ของ โครงการ "มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย" ณ อำเภอพล ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ม.6 และปวส. ใครสนใจเรียนกับมหาวิทยาลัยคุณภาพใกล้บ้านติดต่อสมัครด่วน##อาจารย์พงศกร ทวันเวช

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 211 ถนนมิตรภาพ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

info@pctc.ac.th 0-4341-4199, 0-4341-5319

Copyright © 2017 Phon Commercial and Tecnical College