โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ณ อำเภอพล


ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ กำลังเร่งปรับภูมิทัศน์เพิ่มเติมและก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 ของ โครงการ "มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย" ณ อำเภอพล ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ม.6 และปวส. ใครสนใจเรียนกับมหาวิทยาลัยคุณภาพใกล้บ้านติดต่อสมัครด่วน##อาจารย์พงศกร ทวันเวช

ข่าวสาร / อัพเดท