ครูเดิมที่แสนดี สาขาธุรกิจค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2562


    ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ได้เป็นเกียรติมาเป็นประธานพิธีครูเดิมที่แสนดี และมอบของที่ระลึกแก่ครูเดิมที่แสนดี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรมครูเดิมที่แสนดี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เพิ่มเติม

ข่าวสาร / อัพเดท