การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน เทคโนพล ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ ได้มีการกำหนดการแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่  ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นี้

ข่าวสาร / อัพเดท