การต้อนรับคณะกรรมการตรวจจากสำนักงานเขตพื้นที่ เขต ๓  และผู้จัดการแผนกสำนักบริหารเครือข่ายและความร่วมมือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์


 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ  โดยสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
จักการเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการตรวจจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 
 และผู้จัดการแผนกสำนักบริหารเครือข่ายและความร่วมมือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และคณะกรรมบริหารวิทยาลัยฯ  
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 3


ข่าวสาร / อัพเดท