วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ


คำขวัญ

การศึกษาของชาวชนบทคืออนาคตของประเทศไทย

ปรัชญา

เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ

อัตลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ สู่ชุมชน

เอกลักษณ์

มีทักษะ จิตอาสา

ทุนการศึกษาระดับ ปวช.

  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวช.
  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวช.
  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวช.
  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวช.
  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวช.

ทุนการศึกษาระดับ ปวส.

  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวส.
  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวส.
  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวส.
  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวส.
  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวส.

ข่าวสาร / อัพเดท