วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ


คำขวัญ

การศึกษาของชาวชนบทคืออนาคตของประเทศไทย

ปรัชญา

กตัญญู รู้วิชา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสร้างสังคม

อัตลักษณ์

เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ

เอกลักษณ์

สัมพันธ์ชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยคุณธรรมและกิจกรรมที่หลากหลาย

ทุนการศึกษาระดับ ปวช.

  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวช.
  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวช.
  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวช.
  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวช.
  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวช.

ทุนการศึกษาระดับ ปวส.

  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวส.
  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวส.
  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวส.
  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวส.
  • ลิสรายการทุนการศึกษาระดับ ปวส.

ข่าวสาร / อัพเดท