หน้าหลัก / หลักสูตรที่เปิดสอน / ดาวน์โหลดไฟล์ / รักการอ่าน / ห้องเรียนออนไลน์ (LMS) / Center (MIS) / สมัครเรียนออนไลน์
manager ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
ผู้รับใบอนุญาต
manager อาจารย์กษมา ชนะวงศ์
ผู้อำนวยการ
manager ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์
ที่ปรึกษาวิทยาลัย

คำขวัญ

การศึกษาของชาวชนบท
คืออนาคตของประเทศไทย

ปรัชญา

กตัญญู รู้วิชา กีฬาเด่น
เน้นคุณธรรม นำสร้างสังคม

อัตลักษณ์

เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ

เอกลักษณ์

สัมพันธ์ชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ
ด้วยคุณธรรมและกิจกรรมที่หลากหลาย

  • เชิดชูครูดีในดวงใจ
  • อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คำขวัญวิทยาลัย
  • บวชฟรีมีกุศล

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 211 ถนนมิตรภาพ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

info@pctc.ac.th 0-4341-4199, 0-4341-5319

Copyright © 2017 Phon Commercial and Tecnical College